Kruisland

Kort verslag wedstrijd Kruisland en wat er aan vooraf ging.

Kort na dat we een nieuwe werk ruimte gevonden hadden zijn we begonnen. Met inrichten. Eerst werd de ruimte helemaal leeg gemaakt waar na we de vloercoating konden aan brengen.

Dit gebeurde 1 week voor Carnaval daar na hebben we de werkplaats in Made leeg gehaald.